Martial God Space

โดย : Zoom
เกี่ยวกับหนังสือ : เย่ ชีเหวิน เป็นเพียงแค่นักศึกษาธรรมดา หากแต่ว่าได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขา เขาได้ถูกส่งจากโลกของเขามายังอีกโลกหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า อาณาจักรสงครามเทพเจ้า มันเป็นโลกที่ซึ่งเต็มไปด้วยเหล่าจอมยุทธ์ที่เก่งกาจ พวกเขาสามารถยกน้ำยกภูเขาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแต่เดิมเขาที่มีความสามารถอันธรรมดากลับได้ค้นพบกับบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่า พื้นที่ลึกลับ ทักษะการต่อสู้ที่ใช้ระยะเวลาฝึกฝนยาวนานแรมปี แต่หากเขามีศิลาวิญญาณที่เพียงพอมันจะช่วยทำให้เขาฝึกฝนทักษะการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอัจฉริยะมาจากที่ใดก็ตามเมื่อมายืนยังเบื้องหน้าของเขาคำพูดยกย่องเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงได้แค่คำพูดยกเมฆ

Credit: http://readmgs.blogspot.com/p/home.html
คะแนน : / 10
สารบัญ ค่าใช้จ่าย วันที่อัพเดทเนื้อหา ยอด view
ตอนที่ 1 พื้นที่ลึกลับ
1 หน้า 12979 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 539
ตอนที่ 2 ดินแดนก่อตั้งขั้นที่ 4
1 หน้า 9123 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 487
ตอนที่ 3 หอตำรายุทธ
1 หน้า 7870 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 496
ตอนที่ 4 เลือกเคล็ดวิชา
1 หน้า 8419 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 487
ตอนที่ 5 อสนีบาต 9 ก้องคำราม
1 หน้า 8009 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 483
ตอนที่ 6 ความแข็งแกร่งระดับขั้น 2 พยัคฆ์
1 หน้า 8277 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 496
ตอนที่ 7 ผลไม้แกนโลก
1 หน้า 10112 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 474
ตอนที่ 8 ขั้นที่ 5 ดินแดนลมปราณก่อตั้ง
1 หน้า 8696 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 477
ตอนที่ 9 แย่งชิงสมบัติ
1 หน้า 8677 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 485
ตอนที่ 10 ผู้ที่แข็งแกร่ง
1 หน้า 9185 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 24 ต.ค. 2560 508
ตอนที่ 11 ต่อสู้
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1229
ตอนที่ 12 ตัดจันทร์หนาว
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1233
ตอนที่ 13 ภัยพิบัติ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1227
ตอนที่ 14 ขั้นที่ 6 ดินแดนลมปราณก่อตั้ง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 15 การแข่งขันประลองยุทธ์สำนักฝ่ายใน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1220
ตอนที่ 16 กลับสู่สำนัก
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1222
ตอนที่ 17 ความขัดแย้ง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1239
ตอนที่ 18 ดินแดนโลหิตหยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1232
ตอนที่ 19 เริ่มต้นการประลอง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 20 เผชิญหน้า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1202
ตอนที่ 21 เพียง 1 ฝ่ามือ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1222
ตอนที่ 22 งั้นข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็น
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1220
ตอนที่ 23 ฉากที่งดงาม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1227
ตอนที่ 24 ก้าวสู่อันดับที่ 3
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1216
ตอนที่ 25 เพียง 3 กระบวนท่าก็เกินพอสำหรับเจ้า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1230
ตอนที่ 26 ผู้ชนะเลิศ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1222
ตอนที่ 27 ขั้นที่่ 7 ดินแดนลมปราณก่อตั้ง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1231
ตอนที่ 28 ลงเขา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1238
ตอนที่ 29 ความขัดแย้งภายในสมาคมการค้า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1226
ตอนที่ 30 กองโจรสายลม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1201
ตอนที่ 31 สังหาร เฉินฟู๋
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1226
ตอนที่ 32 เมือง เทียนหยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1218
ตอนที่ 33 เม็ดโอสถก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1215
ตอนที่ 34 ประมูลสินค้า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1219
ตอนที่ 35 ลอบทำร้าย
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1203
ตอนที่ 36 ความแข็งแกร่งระดับขั้น 90 พยัคฆ์
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1206
ตอนที่ 37 แข่งขันประมูล
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1210
ตอนที่ 38 ช่วงสุดท้าย
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 39 ลอบโจมตี
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1208
ตอนที่ 40 ผลประโยชน์ของบุคคลที่ 3
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1191
ตอนที่ 41 ถูกปิดล้อม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1214
ตอนที่ 42 การรักษา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1217
ตอนที่ 43 เคลื่อนกระดูกเปลี่ยนรูปลักษณ์
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1203
ตอนที่ 44 ลอยข้ามผ่านท้องฟ้าเพียง 1 ใบมีด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1215
ตอนที่ 45 ผันแปรพลังปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 46 คำท้าประลองของ จางยวิ๋นเทียน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1201
ตอนที่ 47 ผลกระทบที่ตามมา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1219
ตอนที่ 48 เริ่มต้นการแข็งขันศิษย์ฝ่ายหลัก
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1201
ตอนที่ 49 ทดสอบความว่องไว
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1205
ตอนที่ 50 มันคือผู้ใด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1181
ตอนที่ 51 ดินแดนโลหิตหยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 52 หากเจ้ายอมตาย ข้าจะเก็บศพเจ้าไว้
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1202
ตอนที่ 53 ผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1208
ตอนที่ 54 การปรากฏตัวของผู้เชี่ยวชาญลึกลับ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1204
ตอนที่ 55 ขั้นที่ 9 ดินแดนลมปราณก่อตั้ง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1203
ตอนที่ 56 มุ่งหน้าสู่หบเขาฟงเย้
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1205
ตอนที่ 57 ไอ้พวกบัดซบตระกูลจางมันต้องตาย!
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1214
ตอนที่ 58 ปราบปรามผู้เชี่ยวชาญ ระดับขั้นดินแดนลมปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1203
ตอนที่ 59 สังหารผู้เชี่ยวชาญ ระดับขั้นดินแดนลมปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1206
ตอนที่ 60 การแข่งขันสิ้ยสุด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1200
ตอนที่ 61 เผชิญหน้า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1211
ตอนที่ 62 รางวัล
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1224
ตอนที่ 63 ฝ่ามือมังกรขด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1208
ตอนที่ 64 ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1216
ตอนที่ 65 ออกเดินทาง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1201
ตอนที่ 66 ดอกบัวเปลวเพลิงสีคราม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1217
ตอนที่ 67 สัตว์ประหลาด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1217
ตอนที่ 68 สัตว์กิเลนเปลวเพลิง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1210
ตอนที่ 69 แปลก
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 70 สารพัดข่าวลือ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1191
ตอนที่ 71 ลงมือ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1223
ตอนที่ 72 ตกหลุมพรางตระกูลเฉา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1211
ตอนที่ 73 ก้าวสู่ ระดับขั้นดินแดนลมปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 74 ฆ่าให้หมด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1226
ตอนที่ 75 มุ่งหน้าสู้สำนักหลักยี่หยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1215
ตอนที่ 76 ศิษย์ผู้อาวุโส ชิยี่
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1209
ตอนที่ 77 ข่มขู่
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1210
ตอนที่ 78 สิ้นสภาพเยี่ยงสุนัขตาย
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1205
ตอนที่ 79 ท่านพ่อกลายเป็นเจ้าสำนัก
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1208
ตอนที่ 80 เริ่มต้นการชำระหนี้แค้น
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1200
ตอนที่ 81 เหวินชิหยาง ปรากฏตัว
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1214
ตอนที่ 82 เขตแดนความคิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1211
ตอนที่ 83 มากด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1207
ตอนที่ 84 3 สำนักย่อยชั้นนำ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1210
ตอนที่ 85 ความแตกต่างระหว่าง 10 มังกร
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 86 เชิญพวกเจ้าเข้ามาพร้อมกัน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1211
ตอนที่ 87 เย่ชีเหวิน โผล่หัวออกมา!
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1223
ตอนที่ 88 ผู้อาวุโสเชาหยาง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1211
ตอนที่ 89 ความแข็งแกร่งของ หลินเจิ่นเทียน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1214
ตอนที่ 90 เริ่มต้นการประเมิน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1195
ตอนที่ 91 รวมตัวเหล่าบุคคลอัจฉริยะ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1209
ตอนที่ 92 คำอำลาจาก ฮวาเหมิงฮั่น
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 93 การจู่โจมของปีศาจมายา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1212
ตอนที่ 94 ขวางกั้น
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1216
ตอนที่ 95 เจ้าและตระกูลของเจ้ามันก็เป็นแค่พวกเห็บหมัด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1219
ตอนที่ 96 การต่อสู้ที่ยากลำบาก
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1204
ตอนที่ 97 ก้าวข้ามสู่ระดับขั้นที่ 2 ดินแดนลมปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1227
ทบที่ 98 เข้าร่วมกลุ่ม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 99 สงครามที่เข้าตาจน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1223
ตอนที่ 100 สังหารเพียงแค่ 1 กระบวนท่า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1198
ตอนที่ 101 ฆ่า 2
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1219
ตอนที่ 102 การประเมินสิ้นสุด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1236
ตอนที่ 103 ก้าวเข้าสู่ยอดหุบเขาเสียดนภา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1229
ตอนที่ 104 ศิษย์ผู้อาวุโสล้ำเส้น
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1215
ตอนที่ 105 จะยอมยุบหรือตาย
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1217
ตอนที่ 106 ก่อตั้งพรรค
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1221
ตอนที่ 107 ในส่วนลึกหุบเขาของสำนัก
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1222
ตอนที่ 108 การฝึกฝนภายในหุบเขา
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1227
ตอนที่ 109 วานรหิมะ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1222
ตอนที่ 110 ในที่สุดก็ก้าวหน้า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 111 จิงเยี้ยนหนาน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1231
ตอนที่ 112 ประลองในอีกหนึ่งเดือนให้หลัง
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1213
ตอนที่ 113 ข้าขอเดิมพัน 5000 ศิลาวิญญาณระดับกลางกับชัยชนะของ เย่ชีเหวิน!
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1233
ตอนที่ 114 ชัยชนะและความพ่ายแพ้ยังไม่ได้ถูกตัดสิน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 115 ระดับขั้นเสี้ยวดินแดนลมปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 116 เย่ชีเหวิน คือผู้ชนะ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1212
ตอนที่ 117 เทียบเท่าศิษย์เมล็ดพันธุ์
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1230
ตอนที่ 118 ลัทธิมารหวนคืน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1236
ตอนที่ 119 ขุนนางหนุ่ม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1232
ตอนที่ 120 ศัตราวุธวิญญาณเทียม
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1226
ตอนที่ 121 ที่มั่นลัทธิมาร
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1224
ตอนที่ 125 ระดับขั้นที่ 4 ดินแดนลมปราณก่อเกิด
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1219
ตอนที่ 126 โต้กลับ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1249
ตอนที่ 127 เจ้าใช่ไหมที่สังหาร ลู่เทียน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1236
ตอนที่ 128 เย่ฟง ร้องขอความช่วยเหลือ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1228
ตอนที่ 129 สังเวยเมืองพันเกาะ
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1237
ตอนที่ 130 กำลังเสริมจากสำนักยี่หยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1227
ตอนที่ 131 ฉีเฟยฟ้าน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1225
ตอนที่ 132 กระจกเทียนหยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1230
ตอนที่ 133 กลับสู่สำนักยี่หยวน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1228
ตอนที่ 134 เริ่มต้นการแข่งขัน
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1216
ตอนที่ 135 เพียง 2 กระบวนท่า
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1217
ตอนที่ 136 พยัคฆ์ปะทะมังกร
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1221
ตอนที่ 137 สถิติใหม่
1 หน้า 0 ตัวอักษร 0 รูป
อ่านฟรี 26 ต.ค. 2560 1228